PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI CELEM ICH DEMATERIALIZACJI

 

Działając na postawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) zarząd Spółki pod firmą MMTS KWIDZYN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w KWIDZYNIE wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. WIEJSKA 1A, 82-500 KWIDZYN od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00. Niniejsze wezwanie wynika z ustawowego obowiązku przeprowadzenia dematerializacji akcji. Złożenie dokumentów akcji w spółce zostanie potwierdzone pisemnym pokwitowaniem, które zostanie wydane akcjonariuszowi.

SPONSORZY

AKTUALNOŚCI

Klub
Lifestyle
Superliga
 

KLUB

Władze
Hale
Kontakt
Przetwarzanie danych
 

MEDIA

Facebook
Instagram
Twitter
Youtube